Parents' guide - Canllaw i Rieni

For parents – let’s do it together!

Parents’ Guide is part of the KiVa anti-bullying programme, a research-based tool to prevent and reduce bullying problems. The Guide offers information about bullying; what is known from current research and what can be done at home and at school. Cooperation between home and school is important in addressing bullying. KiVa says – let’s do it together!

Parents' guide

I rieni – gadewch i ni wneud hyn gyda’n gilydd!

Mae Canllaw i Rieni yn rhan o raglen gwrth-fwlio KiVa, offeryn sy’n seiliedig ar ymchwil i atal a lleihau problemau bwlio. Mae’r Canllaw yn cynnig gwybodaeth am fwlio; yr hyn sy’n hysbys o’r ymchwil gyfredol a’r hyn gellir ei wneud gartref ac yn yr ysgol. Mae cydweithredu rhwng y cartref a’r ysgol yn bwysig wrth fynd i’r afael â bwlio. Mae KiVa yn dweud – gadewch i ni wneud hyn gyda’n gilydd!